konvikti
Konvikti MD, është ndërtuar në vitin 2015 është i sistemuar në formë të apartamenteve dhe posedon kapacitet për 120 studentë. Këtë konvikt e karakterizojnë:

  • Standartet e larta infrastrukturore dhe siguria.
  • Parimi se çdo student ka këndin dhe rutinën e vet të mësimit, andaj atij duhet t’i ofrohen gjitha kushtet për mësim dhe studim cilësor.
  • Ambiente alternative për studim dhe kreativitet studentor.
  • Shërbimet e përfshira në çmim (wi-fi, ngrohje, lavatriçe, kuzhina dhe banjo moderne, ujë 24 orë), fakt që e lehtëson shumë jetën studentore.
  • Komunikim ndërstudentor për avancim profesional.
  • Konglomerat nga gjitha vendbanimet shqiptare.

Konviktin MD, mund ta vizitoni gjatë gjithë javës, nga ora 10:00 – 17:00.

Kontakti: 071 995 972 – Bujar Sulejmani

E-mail: mdormitory15@gmail.com

Fb: fb.com/MDormitory